146  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
91  Debevčev mlin
131  Klobuk
180  Sveti Tomaž nad Praprotnim, dve izhodišči
370  Lavričeva koča na Gradišču