1869  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
1904  Klobuk
3003  Peračica
3929  Mlinčki pri Suhadolah - Koseški hrib
3603  Olska gora