1857  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot
5249  Pot ob Iški
4379  Jernejeva pot
6231  Protiturški tabor Sveti Tilen nad Repnjami