591  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
758  Pot ob rakah - Divje jezero - Idrijska Bela
2445  Megalitska Kamnita miza, oziroma Tomaževa miza
3659  Jelenk
5892  Rupnikova linija na Zaplani