6084  Veli Badin
5698  Strunjanski križ - Mesečev zaliv
5553  Kuk
5541  Ostrič - Medvižica - Razsušica
5469  Kokoš