6059  Veli Badin
5672  Strunjanski križ - Mesečev zaliv
5533  Kuk
5521  Ostrič - Medvižica - Razsušica
5447  Kokoš