676  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
2177  Močilnik - Izviri Ljubljanice - Ljubljanski vrh, dve izhodišči
4629  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
4270  Mali Trebelnik - nova pot
4329  Rakov Škocjan - Veliki naravni most