3010  Pilštajn
2609  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
2846  Lurška jama
3745  Janina nad Rogaško Slatino
2989  Grad Podsreda