4674  Pilštajn
4219  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
4322  Lurška jama
5358  Janina nad Rogaško Slatino
4532  Grad Podsreda