3642  Kalični vrh - Kamni grič - Dom na Travni gori
5546  Cerkev Marije Loretske na griču Ložno
6310  Kamni grič
6041  Gradiški grič