2072  Planinsko polje - Planinska jama - Stari grad Haasberg - delno krožna pot
4518  Izvir Podlomščice - Županova jama - protiturški tabor Cerovo
5921  Grad Haasberg - jama Škratovka - Planina - Ravbarjev stolp - Planinska jama
5587  Lurška jama
7291  Podpeško jezero - Planinca - Ledena jama