240  Kompotela - Košutna - Vrh Korena - Kalški greben - izjemni razgledi
350  Janče, Debni vrh, Žagarski vrh - sedem izletov nad dolino Besnice
1576  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
2397  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
1774  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina