398  Soteska Lobnice
5585  Soteska Bistrice
7317  PokljuĆĄka soteska