240  Kompotela - Košutna - Vrh Korena - Kalški greben - izjemni razgledi
350  Janče, Debni vrh, Žagarski vrh - sedem izletov nad dolino Besnice
1576  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
3432  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice
3020  Sveta Trojica nad Vrhniko - krožna pot