Meniji za izlete po regijah Slovenije
Odgovornost za vsebino
 

Pri naravi.si si prizadevamo za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.vnaravi.si.

Lastnik spletne strani vnaravi.si, ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov na spletnem mestu. Vse objavljene informacije so zgolj informativnega značaja in lastnik spletne strani ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi uporabe netočnih ali napačnih podatkov. Lastnik spletne strani ne prevzema odgovornosti za vsebino prispevkov, ki so jih objavili uporabniki in ima pravico do spreminjanja in brisanja kateregakoli prispevka uporabnikov.

Lastnik spletne strani lahko po lastni presoji onemogoči objavljanje sporočil kateremukoli uporabniku. Zahteve uporabnikov po odstranitvi katerekoli objave, lastnik spletne strani mesta upošteva po lastni presoji.

Na spletni strani vnaravi.si je :

  • prepovedano objavljati vsebine, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo
  • prepovedana je uporaba kletvic in žaljivk
  • prepovedano je vsako oglaševanje, torej prodaja novih ali rabljenih stvari ali ponujanje storitev z namenom komercialne koristi in njihovo oglaševanje (med oglaševanje sodi tudi hvaljenje izdelkov, ki jih uporabnik komercialno prodaja, pozivanje k nakupu preko zasebnih sporočil, ipd. ) ali obljavljanje povezave na slovenske komercialne konkurenčne portale
  • prepovedano je uporabljanje forumov za prošnje za reševanje anket
  • prepovedano je odpiranje novih tem ali sporočil brez vsebine (samo povezava na neko stran)

 

 

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravic je lastnik spletne strani vnaravi.si, imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno). Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve objavljene na spletni strani.

Vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje je brez pisnega dovoljenja vnaravi.si, je prepovedano.

Vsa programska oprema na tej strani je last vnaravi.si.

Pri objavi izleta uporabnik dovoli objavo na straneh vnaravi.si za neomejen čas. V ta namen uporabnik na lastnika spletne strani vnaravi.si, prenese materialne avtorske pravice na besedilu, fotografijah, gps sledeh in ostalih vsebinah in sicer za ves čas trajanja avtorske pravice.